Till juni var jag på Wik (finns dock lite lunardagbok från dess), och perioden september-november var jag internetfri.
2
0
0
3
Juni 4 , 7 , 8 , 10 , 15 , 16 , 19 , 25 , 30
Juli 1 , 9 , 14 , 18 , 20 , 24 , 28
Augusti 15 , 17 , 18 , 21 , 22
December 8 , 11 , 15 , 20 , 23 , 26 , 28 , 30
2004 hem gästbok